Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Telekomünikasyon, Ağlar ve İnternet

Amaçlar

 • Güncel bir kurumsal ağ altyapısının ve anahtar ağ teknolojilerinin özelliklerini tanımlamak
 • Alternatif iletim ortamlarını, ağ tiplerini, ve ağ hizmetlerini değerlendirmek
 • İnternet ve World Wide Web’in bir firmanın bilgi teknolojileri altyapısındaki rolünü değerlendirmek
 • İletişim e-iş için en önemli araçları teşhis etmek ve tanımlamak
 • Ağ ve İnternet ile ortaya çıkan rekabet unsurlarını ve yönetim çözümlerini tanımlamak

Bilgisayar ağları neden var?

Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ

Telekomünikasyon:

Telekomünikasyon; yazı, ses ve video görüntüleri için iletişim kanalları sağlar. Büyük bir kurumun ağ altyapısı, hem veri hem de ses iletişimi için farklı türden ağlardan oluşur. Bu ağların çoğu ortak bir İnternet temeline doğru ilerlemektedir.

Kurumsal Ağ Altyapısı

Ağ ve İletişim Alanındaki Trendler

Telekomünikasyondaki 7 önemli trend:

 1. Teknolojik yeniliklerde meydana gelen hızlı gelişme, donanım ve iletişimin alanlarına yeni alternatifler sundu.
 2. Telekomünikasyon dünyasındaki düzenlemeler, bir çok alternatif yaratmakta ve rekabeti artırmaktadır.
 3. Telefon, kablolu TV, internet ve uydu iletişimi artık birbirine girmiş durumdadır.
 4. Ses, görüntü ve veri iletiminde internet teknolojisi hakimiyet kurmuş durumdadır.
 5. Yeni nesil, yüksek hızda, geniş bantlı bağlantılar artık ev ve iş yerlerine ulaşmıştır.
 6. Kablosuz telefon, kablosuz bilgisayar ağları ve mobil
  internet aygıtları hızla yaygınlaşmıştır.
 7. İletişim için geliştirilen hizmet ve ürün sayılarındaki artışlar.

Telekomünikasyon’un ve Ağ’ın Ticari Değeri

 • İşlem maliyetlerinde azalma
 • Artan çeviklik
 • Yönetim kararlarındaki kalite
 • Zaman ve coğrafya kaynaklı engelleri azaltır
 • Telekominikasyon ve iş ağlarındaki hızlı gelişmeler, İnternet ağına katılmaktan kaynaklanmadır.

Ağlar ve Kurumsal Altyapı

 • Bir ağ, iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine bağlanmasıyla oluşur.
 • Ağdaki her bilgisayar, NIC (Network Interface Card) denilen ağ arayüzü aracı bulundurur.
 • Ağ bileşenlerini birbirine bağlamak için gerekli ortam:
 • Telefon kablosu, eşeksenel (coaxial) kablo veya cep telefonları ile kablosuz bölgesel ağlardaki gibi radyo sinyalleri.
 • Ağ işletim sistemleri (NOS) ağ üzerindeki iletişimi yönlendirir, yönetir ve koordine eder.
 • Ağlar aynı zamanda bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı kuran anahtar veya hub bulundurur.
 • Hublar; ağ bileşenlerini birbirine bağlayan, ve diğer aygıtlara bilgi paketleri yollayan çok basit aygıtlardır.
 • Anahtar ise, hublara göre daha akıllıdır, veriyi filtreleyebilir ve belirli bir alıcıya gönderebilir. Anahtarlar bireysel ağlar arasında kullanılır.
 • Router(yönlendirici) özel bir iletişim işlemcisi olup, veri paketlerinin farklı ağlara yönlendirilmesinde ve iletinin doğru yere gidip gitmediğini kontrol etmekte kullanılır.

bt-alt-yapisi

Önemli Dijital Ağ Teknolojileri

 • İstemci/Sunucu mimarisi
 • Paket Anahtarlama
 • TCP/IP ve Bağlantı

İstemci/Sunucu Mimarisi

 • İstemci/Sunucu Mimarisi, işlemci gücünün çoğunun küçük ve pahalı olmayan istemci bilgisayarlarında olduğu dağıtık programlama modelidir.
 • İstemciler, ağ sunucusu tarafından kontrol edilen bir ağ ile birbirine bağlıdırlar.
 • Sunucu ağ için iletişim kuralları belirler ve her istemciye ağ üzerinde tanınabilecekleri bir adres verir.

Paket Anahtarlama

 • Paket anahtarlamalı ağlarda iletiler önce paket denilen küçük yığınlara ayrılır.
 • Bu paketler farklı iletim kanallarınca gönderilirler ve alıcılara ulaştıklarında tekrar bir araya getirirlirler.
 • Paket anahtarlama ağın ileti kapasitesinin daha verimli kullanımını sağlar.
 • Paketin kapsamında nereye gönderileceğinin ve gönderi sırasında veride oluşabilecek hataları denetleme bilgisi de bulunur.
 • Paket-anahtarlama ağı daha çok terminalden bilgisayara ve bilgisayardan bilgisayara olan haberleşmeler için
  kullanılır.
 • İlk kaket anahtarlamalı ağ X-25 ve Wan için Frame Relay hatlar örnek verilebilir.

Paket Anahtarlamalı Ağlar ve Paket İletişimler

 

paket-anahtarlamali-aglar

 

TCP/IP ve Bağlantı

 • TCP/IP, internet ve internet aygıtlarınca kullanılan iletişim
  protokolüdür.
 • TCP/IP dijital iletilerin paketlere ayrılmasını sağlar, uygun
  adreslere yönlendirir ve iletinin paketlerden tekrar oluşturulmasını
  sağlar.

  T ransmission Control Protocol (TCP):

 • Bilgisayarlar arasındaki veri haraketliliğini kontrol eder
 • Bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı oluşturur, paket aktarımlarını sıraya koyar ve veri gönderiminin alındığını bildirir.
  Internet Protocol (IP):
 • Paketlerin iletiminden sorumludur.
 • Aktarım yapılırken paketlerin parçalanmasını ve birleştirilmesini içerir.

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">