Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

PHP ile tekrarsız rastgele sayı üretme

Rasgele sayı üretme fonksiyonu (rand) ile sayı üretme esnasında aynı sayıları üretme ihtimali vardır. şayet ürettiğiniz sayıların birbirinden farklı olması ile ilgili bir zorunluluğunuz varsa sayı üretme esnasında bunu kontrol etmeniz gerekir. Örneğimizde 6 adet sayı üretilecek, isterseniz sayı adedini değiştire bilir yada kaç sayı üretilmesi gerektiğini kullnıcıdan form aracılığı ile alabilirsiz.

Sorunun çözümünde while döngüsü kullandık. Aynı örneği for döngüsü yada do while döngüsü ile de yapabilirsiniz. Gerekli açıklamalara program kodları içinde yer verilmiştir.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">