Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

PHP ile tekrarsız rastgele sayı üretme

PHP’ de rastgele sayı üretmek için rand() fonksiyonu kullanılır. Rand() fonksiyonu iki adet paremetre alır. Bulardan ilki sayı oluşturmaya hangi değerden başlanacağı, ikincisi ise hangi değere kadar sayı oluşturulacağı. Rand() fonksiyonunu ard arda birkaç kez çalıştırdığınızda daha önce üretilen bir değerin tekrar üretildiğini görürsünüz. Bunu önlemek için bir kontrol mekanızması kurmanız gerekir.Bu örnekte üretilen değer bir dizi değişkene atanıyor sonraki değer üretildiğinde dizi içinde o değer var mı diye kontrol ediliyor. Varsa yeni bir değer üretiliyor yosa diziye atılıyor. Kaç değer üretileceğini ve hangi aralıklarda üretileceğini kullanıcıdan form aracılığı ile alıp değişkenlere atarakta kullanabilirsiniz.

Bu örnekte değişkenlere manuel değerler verdik. İstenirse kodlamada kullanılan değerler kullanıcıdan bir form aracılığı ile alınarak kullanıcının istediği değer aralığında ve yine kullanıcının istediği kadar sayı üretilebilir.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">