Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

PHP ile çoklu checkbox kullanımı

PHP ile bir adet  checkbox kullanımının diğer form nesnelerini kullanmaktan pekte bir farkı yok, POST metosu ile gönderilen veriyi checkbox’ ın ismi ile $_POST[“checkbox_ismi”] şeklinde, GET metosu ile gönderilen veriyi $_GET[“checkbox_ismi”] şeklinde rahatlıkla karşılaya biliyorsunuz. Ancak birden fazla checkbox kullanacaksanız ve bu checkboxlardan gelen verilere ihtiyacınız varsa durum biraz değişiyor.

Çoklu checkbox kullanımında ilk dikkat edilecek husus checkboxların bir dizi şeklinde sonuç döndürebilmesi için hepsinin isminin aynı ve sonlarında [] (Köşeli parantez aç-kapa) olması gerekmektedir. Örnek bir form tasarımını şu şekilde yapabiliriz;

Form nesneleri oluşturulup uygun isimlendirme yapıldıktan sonraki işimiz php ile bu verileri karşılamak.

isset($_POST[“deger”]) ifadesi checkboxların seçiminden boş değer dönüp dönmediğini kontrol ediyor. Eğer  checkbox seçilmiş ise true değeri döndüreceğinden if bloguna girecektir. Burada foreach döngüsü yardımıyla dizi elemanları tek tek ekrana basılabilir. Eğer checkbox seçilmemiş ise false değeri döndüreceğinden else blogu çalışacak ve ekrana “Henüz Kutu Seçilmedi” mesajını basacaktır. Kodları toplu halde yazarsak;

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">