Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

PHP ile çarpım tablosu yapımı

PHP ile çarpım tablosu yapımı için ihtiyacımız olan döngü yapılarının nasıl çalıştığını bilmektir. Biz örneğimizde for döngüsünü kullandık. İsterseniz while ve do while döngü yapıları ile de aynı sonuç üretilebilir. Hatta çıkan sonucu tablo ile ekrana yazdırırsanız PHP ile HTML etiketlerinin beraber kullanımına güzel bir örnek olur. Örnekte iç içe iki adet for döngüsü kullanıldı. Dıştaki döngü birinci çarpanı oluştururken içteki döngü ikinci çarpanı oluşturdu. Sonuç olarak içteki döngü yapısında iki çarpan çarpılarak sonuç ekrana yazdırıldı.

Tablo kullanarak ekrana yazdırılırken dikkat edilmesi gereken tablo başlangıç (<table>)ve bitiş (</table>) etiketlerinin döngü dışında tutulması ve satır sütün etiketlerinin döngü içinde nerede açılıp kapanacağıdır. Örnek incelendiğinde birinci döngü içinde ikinci döngüden hemen önce satır açılıp(<tr>), ikinci döngüden hemen sonra satırın kapatıldığı (</tr>) ve sütun oluşturma (<td></td>) işleminin ikinci döngü içinde gerçekleşti görülecektir.

Sorularınız için yorum alanını kullanabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">