Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

PHP ile baştan yada sondan karakter silmek

PHP ile uygulama geliştirirken çok sık olmasada bir karakter katarının basından yada sonundan istediğiniz karakteri silmek isteyebilirsiniz. Veri tabanından çektiğimiz verileri virgül yada tırnak işareti ile ayırıkende benzer bir sıkıntı ile karşılışıyoruz. En sondaki gereksiz işareti ne yapacağız. Bu durumda PHP’ nin rtrim() veya ltrim() fonksiyonları bize yardımcı olacak. Bu iki fonksiyonunda kullanımı aynıdır. ltrim() metnin solunda, rtrim() metnin sağından budama yapar. Örneğin;

$metin=”-1-2-3-4-5-6-7-8-9-”;

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">