Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Linear Layout ve Relative Layout

Linear Layout ve Relative Layout örneklerine geçmeden önce bu iki Layout hakkında kısa bir bilgi verelim.
Linear Layout tüm nesneleri tek bir yönde kullanmamızı sağlar.Linear Layout sayesinde android:orientation özelliği ile tamamen yatay veya dikey olarak konumlandırabiliriz.

Relative Layout ise içine eklenen görsel öğeyi bir diğer öğe veya öğeleri referans alarak dizer. Yeni eklediğimiz öğeye sen bu öğenin sağına yada soluna geç diyebiliriz.

1-Örnek

linearlayout

  


  
android-yazi-islemleri

  


  

android-yazi-islemleri

  


  
android-layout
  


  

android-layout

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">