Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Kurumsal Bilişim Sistemleri

Öğrenme Amaçları

 • İşletmelerde kullanılan ana bilişim sistemlerini değerlendirmek ve aralarındaki ilişkileri saptamak
 • Ana bilişim sistemlerini tanımlamak: Satış ve pazarlama, imalat ve üretim sistemleri, finans ve muhasebe, insan kaynakları
 • Organizasyon, bilişim sistemleri ve iş süreçleri arasındaki ilişkileri incelemek.
 • Kurumsal uygulamaların, iş süreçlerinin entegrasyonunu ve kurumsal performansın iyileştirilmesini nasıl cazip hale getirdiğini açıklamak
 • Kurumsal çözümlerde bilişim sistemleri tarafından ortaya konan fırsatları belirlemek

Kurumlardaki Temel Bilişim Sistemleri

kurumsal-bilisim-sistemleri

Farklı Organizasyonel Düzeylerde Kullanılan Bilişim Sistemleri

 • Operasyonel sistemler: Temel faaliyetlere ve işlemlere ilişkin kayıtları tutarak operasyonel yöneticileri destekleyen sistemlerdir.
 • Yönetsel sistemler: Yönetsel faaliyetlere ilişkin izleme, kontrol ve karar alma işlevlerinde kullanılan sistemler.
 • Stratejik sistemler: Üst düzey yöneticilerin stratejik konuları belirlemelerine ve çözmek için çaba sarfetmelerine yardımcı olan yönetim sistemleridir.

Bilişim Sistemleri

 • İşlem İşleme Sistemleri (Transaction Processing Systems- TPS)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems-MIS)
 • Karar Destek Sistemleri (Decision-Support Systems- DSS)
 • Yönetici Destek sistemleri (Executive Support Systems – ESS)

Ana Bilişim Sistemi

Ana-Bilisim-Sistemi

İşlem İşleme Sistemleri (TPS)

 • Operasyonel seviyedeki en basit iş sistemleridir.
 • İşi yapmak için gereken günlük rutin işlemleri gerçekleştiren ve kayıt eden bilgisayar sistemleridir.

Bir maaş ödeme sürecine ait sistem (TPS)

Bir-maas-odeme-sürecine-ait

TPS'lerin Uygulama Alanları

TPS'lerin-Uygulama-Alanlari

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)

 • Yönetim düzeyinde:

Girdiler: Çok miktarda operasyonel düzeydeki işlemsel veriler.
Süreç, işleme: Basit modeller
Çıktılar: Özet raporlar
Kullanıcılar: Orta kademe yöneticileri
Örnek: Yıllık bütçeler

MIS

Mis-yonetim-bilisim-sistemleri

Karar Destek Sistemleri -DSS

 • Yönetim düzeyinde:

Girdiler: İşlemlere ait veriler
İşleme süreci: Etkileşimli
Çıktılar: Karar analizi
Kullanıcılar: Profesyoneller, yöneticiler
Örnek: Sözleşme maliyet analizi

Yönetici Destek Sislemleri -ESS

Girdiler: Bütünleşik veri
Süreç, işleme: Etkileşimli
Çıktılar: Projeksiyonlar, öngörüler
Kullanıcılar: Üst düzey yöneticiler
Örnek: 5 yıllık işletim planları

ESS …

 • Üst düzey yönetim
 • Üst düzey yöneticilerin bireysel kullanımları için tasarlanır.
 • CEO yu diğer bütün birimlere bağlar.
 • Çok pahalı olabilir.
 • Destek personeline gerek duyulabilir.

Bilişim Sistemleri Arasındaki İlişki

 • Çağdaş firmalarda:

BSler arasında kopuntusuz bir ilişki var.

 • Geleneksel firmalarda:

Birbirinden kopuk.
Baştan sona kesintisiz bir akış sözkonusu değil.
Etkinlik ve iş değeri tartışılır.

Fonksiyonel Açıdan Bilişim Sistemleri

Satış-Pazarlama Sistemleri:
Ana fonksiyonlar:

 • Satış yönetimi, Pazar araştırması, promosyonlar, fiyatlama, yeni ürünler.

Ana uygulama sistemleri:
Satış siparişleri bilgi sistemi, Pazar araştırma sistemi, fiyatlama sistemi.

Muhasebe-Finans Sistemleri

 • Ana fonksiyonları:

Bütçeleme, faturalama, maliyet hesapları

 • Ana uygulama sistemleri:
  Defter-i Kebir, alacak ve borçlar hesabı, bütçeleme, fon yönetim sistemleri

​Kurumsal uygulamalar: İş Süreçleri ve Bilişim Sistemleri

 • İş süreçleri:

Müşteri tarafından istenen bir mal ya da hizmet üretebilmek
için işin organizasyon, koordinasyon ve odaklanılma biçimi
Bir dizi faaliyetten oluşur: malzeme, enformasyon, ve
bilgiye ilişkin iş akışları
İş, enformasyon ve bilginin bir arada koordine edilme biçimi
Yönetimin işleri koordine etme biçimi
Bir işin yapılış şeklini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.

 • Bilişim sistemleri:

İş süreçlerinin otomasyonuyla BSler örgütlerin
verimliliklerine katkıda bulunurlar
Bilişim Sistemleri iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasına katkıda bulunur.
İş süreçleri, birçok fonksiyonel alana yayılır.

Fonksiyonlar Arası İş Süreçleri

 • Satış, pazarlama, imalat ve AR-GE arasındaki sınırlar kesin çizgilerle ayrılamaz.
 • Bir işi yapmak için farklı fonksiyonel alanlardan gelen bir grup insan birlikte çalışır.
 • Örnek: Siparişleri karşılama süreci.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">