Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Jquery ve Seçiciler

Jquery ile çalışırken belge içinde üzerinde işlem yapılacak nesne yada nesnelerin seçilmesi gerekir. Jquery’ nin ustaca yazılmış metotları (göster, gizle, css vb. ) belge içinde seçilen nesneleri etkileyecektir. Bu sebeble belkide üzerinde en çok durulması gereken konu seçicilerdir. Bu yazıyı seçicileri anlatacağımız bir yazı dizisinin başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. Burada giriş yaptığımız ve kısaca tanıttığımız bütün özellikler ayrıca ele alınacaktır.Seçme işlemlerinde kullanılan kalıp;

$(‘seçici’).uygulanan_metot yada jquery(‘seçici’).uygulanan_metot şeklinde olacaktır.

Jquery seçicilerini nesnelere erişme yöntemleri yönünden 4 başlık altında inceleye biliriz.

  • Element Seçici
  • CSS Seçici
  • Form Nesnelerinin Seçimi
  • Element Öznitelik Seçici
  • Özel Seçiciler

Element Seçici : Hedeflenen HTML etiket yada etiketlerini seçmek için doğrudan element adı kullanılır. Seçilen etiketlere istenilen özellik uygulanabilir. Daha çok genel seçme işlemlerinde kullanılır. Özelleştirmediğinizde belge içinde aynı isimdeki tüm HTML etiketleri seçilecektir. Örneğin;

$(‘p’).uygulancak_metot şeklinde yapılan seçme işleminde web sayfamız içindeki bütün p elementleri seçilecektir.

CSS Seçici : Web sayfası içinde tanımlanan stil yada stil dosyamız içindeki kimlik bilgisi (id) ve sınıf bilgisi (class) kullanılarak gerçekleştirilen seçme işlemleridir. Örneğin;

HTML elementinin kimlik bilgisine(id) göre seçmek için $(‘.bilgi’).uygulanacak_metot

HTML elementinin sınıf bilgisine(class) göre seçmek için $(‘#bilgi’).uygulanacak_metot

Element Öznitelik Seçici : HTML elementlerinin özniteliklerine ulaşarak yapılan seçme işlemleridir. Bir link oluştururken A elementinin href özelliğini kullanırız yada web sayfamıza bir resim eklerken img etiketinin src özelliğini kullanırız. İşte elementlerin bu alt özelliklerine göre seçme işlemlerini özelleştirebiliriz.

Özel Seçiciler : Belgemiz içinde  bulunan nesneler erişmek için kullanacağımız özel seçicilerdir. Seçme işleminde nesnenin kendi türündeki nesneler arasında ki sırası yada içinde geçen kelime yada kelime gruplarını arama gibi özellikler kullanılır.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">