Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Javascript ile form nesnelerinin boş geçilmesinin engellenmesi

Kullanıcıdan değer almak için kullanılan form öğelerinin kullanıcı tarafından boş geçilmemesi istendiğinde programcının önlem alması gerekir. Bu önlemi isterseniz asp,php ve asp.net ile boşluk kontrolü yaparakta alabilirsiniz. Ancak projenizin gelecekte daha çok kullanıcıya hitap edeceğini düşünüyorsanız betik dilleriyle bu kontrolü yapmak gereksiz sunucuyu meşgul etmek anlamına gelir.

Kullanıcı tarafında bu kontrolü yapmak için farklı yöntemler geliştirebilirsiniz. Bu sayfada kısa bir javascript kodu ile bu işlem yapılacak.

Öncelikle <body> etiketinin hemen altında bir fonksiyon hazırlıyoruz. Fonksiyona verdiğimiz ismi butonun onClick olayına yazacağımızdan akılda kalır bir isim vermenizi tavsiye ederim.

Buradaki if yapılarını ihitayacınız kadar çoğalta bilirsiniz. if yapısı içinde kontrol edilen form nesnelerinin ismini değiştirmeyi unutmayın. Fonsiyonu hazırladıktan sonra formunuzu submit edecek butonun onClick olayında bu fonksiyonu çağırıyorsunuz. Hepsi bu kadar.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">