Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Flash CS3 ActionScript 3.0 (ActionScript 3) ile Ses Ekleme Çalma Durdurma Uygulaması

Sahneye bir üçgen bir de kare ekleyelim. Üçgeni ve kareyi butona dönüştürelim. Sırasıyla örnek adlarını da play_btn ve stop_btn olarak verelim. Çalışmamızı kaydedelim ve kaydettiğimiz yere ses.mp3 adında bir ses kopyalayalım.

Uygulamayı test etemek için tıklayınız.

Action Script 3.0 kodu:

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">