Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Flash CS Shape Tween Uygulaması

Şekiller arası dönüşüm yapmak için kullanılan Shape Tween ile basit bir uygulama yapalım.

  1. Flash Programını çalıştırınız ve boş bir çalışma ekranı açınız.
  2. Layer1 katmanının 1. frame’i seçili durumdayken çalışma alanına 1 rakamını yazın ve boyutlarını tools içindeki free transform butonunu kullanarak büyütünüz.
  3. 1 rakamını seçiniz ve Modify menüsündeki break apart ‘a tıklayınız yada klavyede aynı işlemi yapan CTRL+B tuşlarına basın.
  4. 40. frame üzerine gelip F6 tuşuna basarak (insert keyframe) 1 rakamını 40. frame a kadar kopyalayın. 40. frame’ üzerindeyken 1 rakamı silip aynı yere 40 frame içine 2 rakamını yazın
  5. 2 rakamını seçip boyutlarını büyüttükten sonra tekrar 2 seçili durumdayken Modify menüsündeki break apart ‘a tıklayınız yada klavyede aynı işlemi yapan CTRL+B tuşlarına basın.
  6. Fare ile 1-40 frameler arasında herhangi bir frame e tıklayıp aşağıdaki propeties bölümündeki tween bölümünü shape olarak seçin. Çalışmanızı shape.fla ismiyle kaydedip CTRL +Enter yaparak  tween-shape uygulamanızın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

shape-tween

Dilerseniz bu oygulamayı şekiller yada metinlerle de yapabilirsiniz. Örneğin şunları yapmayı deneye bilirsiniz;

  • Layer2 katmanını oluşturup 1 -50. frameler arasında Dikdörtgenin Daireye dönüştüğü bir çalışma yapınız.
  • layer3 katmanını oluşturup 1.karesine  adınızı yazın ve yazı seçili durumdayken iki kez CTL+B tuşuna basın. 30.kareye gelip soyadınızı yazın ve iki kez CTL+B tuşlarına basın. 1-30 kareleri arasını seçip tween bölümünde shape seçeneğini seçin

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">