Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Fireworks Yol (Path) ve Daire Çevresine Metin Yazma

Pen aracı kullanılarak istediğiniz şekilde bir yol çizin. Yol üzerine ekleyeceğiniz metni yazın. Shift tuşu ile birlikte çizdiğiniz yolu ve metni çizin. Text menüsü Attach to Pathseçilerek metni çizdiğiniz yola tutturabilirsiniz.

Benzer uygulamayı daire ilede yapabilirsiniz. Daire çizilir. Metin yazılır ve Text menüsü Attach to Path seçilerek metin daire çevresine eklenir.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">