Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ERP NEDİR ?

ERP NEDİR?

ERP terimİ, 1990’lı yılların başlarında,kurumların kullandığı Malzeme İhtiyaç Planlamanın (MRP) ihtiyaçlara yeterli cevapları veremediğinden ortaya çıkmıştır.  1990 yılında  iş teknolojileri konusunda fikirlerini dile getiren,önerilerde  bulunan Gartner Inc. “ERP” terimini ilk defa kullanmıştır.Hayatımıza ilk girdiği günden şuan yaşadığımız zamana kadar ERP bize, orta ve büyük ölçekli kurumlar başta olmak üzere işletmemizin fonksiyonlarını bir arada olmasını yani organizasyonunu sağlamıştır. ERP, Enterprise Resource Planning’ in baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçesi Kurumsal Kaynak Planlama anlamındadır. İşletmelerin bilgilerini bir araya getirmeye çalışan kullanımı kolay veri tabanı sistemidir. Bu sistem ile işletmede bulunan farklı iş fonksiyonları bir arada toplanmış olması fonksiyonlar arası bilginin bir bölümden diğer bölüme aktarılmasını sağlayarak rahat erişimini sağlayıp iş akış zinciri oluşturmaktadır.Kısaca işletme içi bütünleşme sağlamaya yardımcı olup iş süreçlerin iyileştirilmesine düzenlenmesine yardımcı olur.

İŞLETMELER NEDEN ERP KULLANMAK İSTER?

 • Birbirinden coğrafi olarak uzak olan işletmelerde bulunan birimlerin uyum ve düzenini sağlar.​​​​
 • İşletmenin yanlış rapor vermesini engeller ve birimlerin birbiri ile uyumlu raporlar elde edilmesini sağlar.
 • Verilerin sürecini inceler, süreçte bir sorun olduğunda ERP müdahale ederek sorunların zamanında giderilmesini sağlar.
 • İşletmenin stratejik önemli bir karar vermesi gereken durumunda bilgilere kolay erişim sağlar.

ERP ‘İN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 • Farklı firmalar arasında rekabet avantajı sağlar.
 • Toplanan bilginin herkes tarafından erişilmesini sağlar
 • Hızlı ve kolay erişim sağlayarak zaman tasarrufu sağlar.
 • İşletmedeki farklı fonksiyonlar arasındaki bilgi tutarsızlığını ortadan kaldırır.
 • Daha güvenilir kaynak tutulmuş olur.
 • Tüm yönetim ve üretim-hizmet-tesisin izlenilmesini sağlar.
 • Kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması ile daha eskiye ait bilgilere ulaşım sağlanır.

 

 

 ERP MODÜLLERİ

 • Sistem yönetimi
 • Satış ve dağıtım yönetimi
 • Malzeme(stok) yönetimi
 • Muhasebe yönetimi
 • Üretim yönetimi
 • Müşteri yönetimi
 • Nakit yönetimi
 • Tedarikçi yönetimi
 • Satın alma yönetimi
 • Alış faturalama yönetimi

 

ERP PROGRAMLARINA ÖRNEKLER

 • SAP
 • ORACLE
 • MBS
 • ABAS
 • LOGO
 • UYUMSOFT
 • AVAKOZA

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">