Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

E-Ticaret İş Modelleri Ve Avantajları

Amaçlar

 • İnternet in iş modellerini ve değer oluşturma biçimlerini nasıl değiştirdiğini incelemek.
 • E-ticareti tanımlamak ve perakendeciliğin, işletmeler arasındaki ticaretin nasıl değiştiğini incelemek.
 • E-ticaretteki başlıca elektronik ödeme sistemlerini değerlendirmek.
 • İşletme içinde ve işletmeler arasındaki iş süreçlerinin yönetim ve koordinasyonunda internet teknolojilerinin rolünü anlamak.
 • E-İş ve E-Ticaretin önündeki güçlükleri belirlemek.

Internet Teknolojisi

 • BT altyapısı:
  Internet, tüm örgütler tarafından kullanılabilen, kolay ve her yerde geçerli olan teknolojileri ve teknoloji standartlarını temin eder.
 • Ticari ortaklar arasında doğrudan iletişim:
  Aracıların ortadan kalkmasıyla süreçler basitleştirilip etkinliği arttırılır.
 • Web Siteleri 7/24 hizmet verebilir.
 • Başka türlü ulaşılamayacak müşterilere ulaşabilecek alternatif mecralar oluşturur.
 • Müşteriyi bulmak için yapılan harcamalar düşebilir.

Yeni iş modelleri

 • İş modeli:
  Örgütü tanımlar
  Örgütün bir ürün ve hizmeti nasıl sunacağını tanımlar. Örgütün nasıl para kazanacağını gösterir.
 • Değişen enformasyon ekonomileri:
  Enformasyondaki asimetriyi azaltır:
  Asimetri taraflardan birinin diğerinden daha fazla bilgiye sahip olmasıdır.
 • Enformasyon zenginliğini artırır:
  Internet, enformasyon derinliğini, kapsamını ve ayrıntılarını arttırır.
 • Ulaşılabilirlik artar:
  Bağlantı kurulan insan sayısı artar.
 • Sanal önbüro:
  Online (Çevrimiçi) Mal ve/ya hizmetlerin satımı. (Amazon.com)
 • Enformasyon simsarlığı (broker):
  Ürün ve hizmetler hakkında enformasyon sağlar.
 • İşlem simsarlığı (broker):
  Çevrim içi (On-Line) işlem yapabilmenizi sağlayacak sitelerdir. (eTrade.com, Expedia.com)
 • Çevrimiçi (Online) pazaryeri:
  Bireyler ve fimalar için oluşturulmuş bir ticaret platformudur. (eBay.com)
 • İçerik sağlayıcı:
  İçerik sağlayarak gelir elde eder (WSJ.com, TheStreet.com)
 • Çevrim içi (Online) hizmet sağlayıcı:
  Arama motorlarını da kapsayan çevrim içi hizmet siteleridir (Google.com, Xdrive.com)
 • Sanal topluluklar:
  Odaklanılan gruplara yönelik, çevrim içi bir topluluk oluşturur, sohbet odaları, çevrimiçi toplantı yerleri.
  (Friendster.com, iVillage.com).
 • Portal:
  Ağa giriş için başlangıç noktası, özelleştirilmiş içerik ve hizmetler sunar. (Yahoo.com, MSN.com)

E-Ticaret türleri

 • İşletmeden İşletmeye (Business-to-business – B2B):
  Mal ve hizmetlerin doğrudan işletmeler arasında satışı. (kompass.com, europages.com / Dünyanın en büyük 2 Firmasi?)
 • İşletmeden Tüketiciye (Business-to-customer – B2C):
  Ürün ve hizmetlerin doğrudan işletmelerden bireysel müşterilere satılması (Wal-Mart.com / En büyük 2 vendor ?)
 • Tüketiciden Tüketiciye (Consumer-to-consumer – C2C):
  Bireyler web i özel satış veya takaslar için kullanırlar. (eBay.com, gittigidiyor.com, önemli 1? Albüm satışı vs.)

B2C: Avantajları

 • Müşteri merkezli satış:
  Müşterilerle yakın ve çok daha kişiselleştirilmiş ilişkiler kurmak olası.
 • Web siteleri:
  Müşterilerin ürünler, fiyat hizmet ve siparişler ile ilgili bilgilere çok hızlı ulaşmasını sağlayan firma bazlı portallardır.
 • Aracıların ortadan kaldırılması:
  Değer zincirinde yer alan bazı süreç ve firmaların ortadan kaldırılmasıyla tüketiciye olan maliyetlerin düşürülmesi
 • Yeni aracılık biçimleri:
  Değer zincirindeki aracılık rolünün yeni bir biçime dönüşmesi yeni bir kaynağa yönelmesi yoluyla tüketicilere ek değer sunma.

B2C:Aracıların kaldırılmasının sağladığı ekonomiler

e-ticaret-nasil-yapilir

 • Etkileşimli pazarlama ve kişiselleştirme:
  Bilgisayar tıklamalarını takip araçları:
  Müşterilerin bilgisayarla web deki hareketlerini takip eder ve kaydeder.
 • Web in kişiselleştirilmesi
  Her müşteriye özel kişiselleştirilmiş bir Web sayfası sunar.
  Müşteriye daha yakınlaşmaona sunulan değeri arttırır ve etkileşim maliyetlerini düşürür.
 • İşbirliğine dayalı filtreleme (Collaborative filtering):
  Bir kullanıcının Web sitesindeki davranışlarını, benzer ilgi alanlarına sahip olan diğerleriyle karşılaştırararak, bir sonraki aşamada ne görmek isteyebileceklerini öngörmeye çalışır. Yazılım, daha sonra varsayılan ilgi alanlarını dikkate alarak önerilerde bulunur.
 • Self-service:
  Web sitelerinin müşterinin bilgiye ulaşması ve sorularına yanıt bulmasını sağlamak amacıyla kullanımıdır.
  Çağrı merkezleri çalışanlarının yerini alır. (nasıl / örnek ?)
  UPS.com: müşteriler paketlerini takip ederler.
  Dell.com: sipariş durum takibi

B2B: yeni ilişkiler ve verimlilikler

 • Elektronik veri transferi (EDI):
  Standart verilerin işletmeler (in bilgisayarları) arasında transferini ifade eder. %80 den fazla B2B uygulaması
  tarafından kullanılmaktadır. (e-Dönüşüm zirvesi; 200 ERP ?) EDI ın yerini çok daha güçlü Web tabanlı uygulamalar almaktadır.

e-ticaret

 • Web Pazaryerleri
  Distribütörler:
  B2B online kataloglar satınalıcıya binlerce parçaya ulaşma olanağı sağlar (Grainger.com)
 • Satınalma platformları:
  Malların satınalınması ve teminedilme yerlerinin belirlenmesi, pazarlığının yapılması, ödeme ve teslimat gibi konuların saptandığı platformlardır (Ariba.com)
 • Bağımsız takas alanları:
  3. parti sadece alıcı ve satıcıyı biraraya getirmeye yönelik işlemleriyürüten spot alımların yapıldığı sitelerdir (Freemarkets.com, GEPolymerland.com) (polymer?)
 • Endüstri konsorsiyumları:
  Belli bir endüstriye yönelik uzun süreli satınalmalara yönelik oluşturulan doğrudan üretime giricek girdilerin temin edildiği yerlerdir. (ChemConnect.com)

B2B: Özel endüstriyel ağlar

 • B2B uygulamalarının en geniş Web esaslı formudur.
 • Küçük firmalar arasındaki işbirliği ve tedarik zincirleri faaliyetleri için iş süreçlerinin koordinasyonuna odaklanan özel B2B extranetlerdir.
 • Wal-Mart, böyle bir özel ağla 15,000 tedarikçisiyle mağazalarını birbirine bağlar.

B2B-Özel-endüstriyel-aglar

Elektronik Ticaret Ödeme Sistemleri

 • Sistem                               Tanımı

 • Kredi karti                            Güvenli siteler bilgiyi korur
 • Elektronik nakit                  Küçük ödemeler için dijital para kullanılır.
 • Kişiden kişiye                      Sitelere para gönderilir. Kredi kartı kullanılamaz.
 • Dijital cüzdan                      Yazılım kredi kartı bilgilerini tutar.
 • Elektronik çek                     Kriptolu dijital imza içeren çekler
 • Elektronik hesap ödeme   Elektronik fon transferi (eft)

Elektronik Ticaret Ödeme Sistemleri

Normal Web Siteleri ile E-Ticaret Siteleri arasındaki temel fark:
Normal web siteleri para ödemeye dair bir sayfa, bölüm, alt yapı veya teknoloji içermezler. Ancak E-Ticaret Siteleri çeşitli teknolojik alt yapılar kullanarak e-ödeme veya klasik yöntemlerle para tahsilatı yapabilen daha gelişmiş sitelerdir.

İntranetler ve E-İş

Yararları:

 • Ulaşılabilirlik:
  Pek çok bilişim platformundan ulaşılır olmak, firmanın kendi veri ve işlem tabanalarına bağlantı.
 • Geçmiş kayıtlara ve işlem süreçlerine bakılabilir
 • Metin, ses ve görüntülü etkileşim sağlar.
 • İsteğe göre ölçeklenebilir (küçük veya büyük sistemler)
 • Üniversal standart Web ara yüzlerinin kullanımı kolaydır.
 • Başlangıç maliyetleri düşüktür.
 • Zengin ve etkileşimli bir bilişim ortamı sağlar
 • Enformasyonun dağıtım maliyetleri azaltılmıştır.

İntranetlerin fonksiyonel uygulama alanları

intranetlerin-uygulama-alanlari

İşbirliğine dayalı ticaret

isbirligine-dayali-e-ticaret

Sonuç:

 1. Fırsatlar:
  Internet firmalara yeni ürünler ve hizmetler geliştirmede, yeni dağıtım kanalları, farklı satış ve pazarlama yolları sunmada hatta tamamen yeni iş modelleri oluşturmada inanılmaz fırsatlar sunmaktadır.
 2. Aşılması gereken zorluklar:
  Başarılı bir Internet iş modeli bulmak.
  Örgütsel değişim konusundaki güçlükler.
  Yasal mevzuat, güven, güvenlik ve mahremiyet.

Çözüm:

 • İşletme için Internet teknolojilerinin nasıl bir değer sağlayabileceğini belirleme.
 • İş süreçlerindeki değişimleri yönetme.
 • Güvenlik ve mahremiyet konularında gereken tedbirlerin alınması.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">