Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

CSS nedir?

CSS, açılımı “Cascading Style Sheet” olan ve dilimize Stil ġablonları olarak yerleşen basit ve kullanışlı bir işaretleme dilidir. Stil şablonu HTML ögelerine (yazı, paragraf, kenar çizgisi, resim, bağlantı vb.) biçim vermek amacıyla kullanılır. Diğer bir deyişle sayfamızın içeriğinin kullanıcı için sunuma hazırlaması css ile yapılır.

HTML/XHTML etiket dillerinin sayfa tasarımında yetersiz kalması nedeniyle “World Wide Web Consortium” (W3C, Dünya Çapında Ağ Birliği) tarafından oluşturulmuştur; içerik kısmı (HTML) ile biçimlendirme kısmını birbirinden ayırarak yüzlerce sayfayı tek bir dosya ile biçimlendirme olanağı tanımaktadır. Bu, web sayfalarımıza esneklik bize ise hız kazandırır. Tablosuz tasarımın daha da önem kazandığı günümüzde CSS kullanımı kaçınılmazdır.

CSS’ in yapısı :

CSS yapısı seçici ve bildirim alanı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Seçici kısmında dokümanınız içinde hangi nesnelerin etkilenmesi gerektiğine karar verirsiniz, bildirim kısmında ise bu nesnelere yapılacak olan etki kodlanır. Örneğin paragraf etiketleri için bir css sözdizimi yazmaya kara verdiğinizde;

p {özellik:değer;özellik:değer;….}

yapısını örnek olarak verebiliriz. Seçici olarak tüm HTML etiketlerini kullanabileceğimiz gibi ID (kimlik) ve Class (sınıf) seçicilerini de kullanabiliriz.

  •   Bildirim bloğu süslü parantez ile açılır ve kapanır. Bildirimler arasında “;” (noktalı virgül) kullanılır. Her Bildirim, “Özellik” ve “Değer” içerir. Özellik ve değer arası “:” (iki nokta üst üste) ile ayrılır.
  • Özellik, değiştirilmek istenen stil özniteliğidir. Örnek; color(yazı rengi), font-size(font büyüklüğü) vb.
  • Değer ise stil özniteliklerine verilen değerlerdir. Örnek; blue, 14px vb.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">