2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
C# da Kendi adınızı ekranda hareket ettirmek.
Console.WriteLine("Adınızı giriniz:"); string not = Console.ReadLine(); for (int k = 0; k <= 65; k++) { Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow; Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.SetCursorPosition(k, 10); Console.Write(" {0}", not); for (int i = 0; i < 10000; i++) for (int j = 0; j < 10000; j++) ; } Console.WriteLine();...
2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
C# da adınızı harf sayısı kadar harfli  harf  harf alt alta yazdırma…….
Console.WriteLine("Adınızı giriniz:"); string not = Console.ReadLine(); int b = not.Length; for (int k = 0; k <b; k++) { for (int a = b; a>=k; a--) Console.Write(not[k]); Console.WriteLine(); } Console.ReadKey();...
2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
C# da Adını üçgen şeklinde yazdırmak.
Console.WriteLine("Adınızı giriniz:"); //adımızı giriyoruz string not = Console.ReadLine (); //adımızı değşkene aktarıyoruz int b = not.Length; // adımızın boyutunu alıyoruz for (int a = b; a > 0; a--) //adımızın boyutuna göre kaç satır alt alta yazacağımızın kontrolünü yapıyoruz { for (int k = 0; k < a; k++) // adımızı alt alta bir eksilterek yazdırma kontrolünü yapıyoruz Console.Write(not[k]); // adımızı yazdırıyoruz Console.WriteLine(); // her satırdan sonra bir alta geçmesini sağlıyoruz } Console.ReadKey();...
2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
İç içe for döngüsü kullanarak çarpım tablosu hazırlamak
for (int j = 1; j < 10; j++) { for (int i = 1; i < 10; i++) { Console.Write("{0}*{1}={2}\t", i, j, (i * j)); } Console.WriteLine(); } Console.WriteLine(); Console.ReadKey();...
2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
C# da Kullanıcı tarafından girilen cümledeki sesli harf sayısını bulan program.
char[] sesli = { 'a','e','ı','i','u','ü','o','ö'}; //sesli harfler sabit olduğu için dizi tanımlıyoruz int adet = 0; //sesli harf sayısını içinde tutacak değişken tanımlıyoruz Console.WriteLine("bir cümle giriniz:"); //dışarıdan cümlemizi giriyoruz String cumle = Console.ReadLine(); //cümlemizi değişkene aktarıyoruz for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) //cümlemizin harf harf inceleneceği döngümüzü oluşturuyoruz { for (int k = 0; k < sesli.Length; k++) // cümlemizz harf harf incelenirken her harfi sesli harfle karşılaştıracak döngümüzü hazırlıyoruz { if (cumle[i]==sesli[k]) //harfleri k...
2 sene önce Yusuf MALKOÇ tarafından yazıldı!
C# da Girilen bir metni tersten yazdıran konsol uygulaması yapımı…
int uzunluk; //metnin uzunluğu için değişken tanımlanıyor Console .WriteLine ("Bir metin giriniz:"); // metin giriliyor String metin = Console.ReadLine(); //metin değişkene aktarılıyor uzunluk = metin.Length; // metnin uzunluğu uzunluk değişkenine hesaplanıp aktarılıyor for (int a=uzunluk -1;a>=0;a--) // metni tersten yazdıracak döngü hazırlanıyor { Console.Write(metin[a]); //metin tersten ekrana yazdırılıyor } Console.ReadKey();...
2 sene önce Ali Şahin tarafından yazıldı!
C_sharp
C# console ile uygulama geliştirirken kullanıcının bir tuşa basıp basmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. Alfabedeki tuşlar yada sayılar için özel bir metota ihtiyaç yok. Ancak ESC tuşuna basmış mı,F1 tuşuna basmış mı gibi kontroller için ConsoleKeyInfo nesnesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kullanıcı ESC tuşuna basana kadar bastığı tuşları ekrana yazdırmak için yazılmıştır. ConsoleKeyInfo turunde "tus" isminde  nesne oluşturuldu. Kullanıcıdan değer "Console.ReadKey" ile alındı. Console.ReadKey ile alınan değerler programa ConsoleKeyInfo değeri döndürür. ConsoleKeyInfo tus...
2 sene önce Ali Şahin tarafından yazıldı!
C_sharp
Programın amacı c# console kullanarak basit bir ekolayzer görüntüsü oluşturmaktır. Elbette şuan için ses yada müziğe duyarlı olmayacak sadece ekolayzer görüntüsüymüş gibi davranacak. Öncelikle görüntünün ekranda alacağı süreyi ayarlamak için bir for döngüsü oluşturuyoruz. Örneğimizde 100' e kadar giden bu döngü değerini artırarak görüntünün ekranda daha uzun süre kalmasını sağlayabilirsiniz. Döngü içinde satır değişkenini ekrana basılacak karakterin kaç satırda hareket edeceğini belirliyor. İçteki döngünün kaça kadar döneceğine rastgele bir değer atıyoruz. Böylece dışt...
2 sene önce Ali Şahin tarafından yazıldı!
C_sharp
Bir sayının kuvvet olarak belirtilen sayı kadar kendisi ile çarpılması üst alma olarak ifade edilir. Örneğin 2' nin beşinci kuvveti 2*2*2*2*2 anlamına gelmektedir. C#' da üst alma, karekök alma gibi işlemler için tanımlanmış metotlar vardır. Biz örneğimizde döngü yapılarını kullanarak üst alma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle kullanıcıdan taban ve kuvvet değerlerini almamız gerekmekte. Sayısal tüde taban ve kuvvet isminde iki değişken tanımladık ve bu bilgileri kullanıcıdan console ekranında girmesini istedik. int taban, kuvvet, sonuc = 1; Console.Write("Taban :"); taban = Convert.ToInt...
2 sene önce Ali Şahin tarafından yazıldı!
C_sharp
Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir. Fibonacci serisi 0 ve 1 sayıları ile başlar ve sırasıyla bir sonraki sayı, önceki iki sayının toplamı olacak şekilde devam eden bir seridir. Örnek Fibonacci Serisi : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,56, ... int birinciSayi = 0,ikinciSayi = 1,gecici; Console.Write("\nFibonacci Serisi: "); for (int i = 0; i < sayiAdedi; i++) { Console.Write(birinciSayi); gecici = ikinciSayi; ikinciSayi = birinciSayi + ikinciSayi; birinciSayi = geci...
2/6123456