Kategori Arşivi: C# Console Uygulamaları

c# console application dizi örnekleri

c-sharp-console

Örnek 1 : Kullanıcıdan alınan metin içindeki sesli harf sayısını bulan c# console uygulaması

» Devamını Oku

c# console application dizi tanımlama,diziye değer atama ve sıralama

c-sharp-console

Program yazarken kullanıcıdan alınan yada program içinde üretilen verileri saklamak için değişkenler kullanılır. Küçük çapta bir program yazarken bir kaç değişken ihtiyacımızı karşılar. Ancak onlarca hatta yüzlerce değişken tanımlamamız gereken programlar yazmamız gerektiğinde değişken tanımlamak zahmetli bir iş olmaya başlar. Nerede ne kullanmıştık hatırlamak ve yönetmek zorlaşır. Bu noktada devreye dizi değişkenler girer.

Aslında bir dizi, birbiriyle ilişkili değişkenlerin oluşturduğu bir gruptan başka bir şey değildir. Diyelim ki sayi1 ve sayi2 adlı iki değişken tanımladık. Bunların adları birbirine benzemesine rağmen birbiriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Yani bir döngü içinde sayiX yazarak bu değişkenlere erişemeyiz. Halbuki dizilerde bu mümkündür. Tek boyutlu br dizi tanımlamak için;

» Devamını Oku

c# console application kullanıcı adı şifre uygulaması

c-sharp-console

Programın amacı kullanıcıdan alınan kullanıcı adı ve şifre değerlerinin program içinde tanımlanan değerlerle karşılaştırılması. Programı biraz renklendirmek için cursor konumlandırma kullanıldı. Kısaca program aşamalarından bahsedelim.

  • Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girmek için 3 deneme hakkı tanımladık. Bunun için tanımladığımız değişkeni while döngüsü şartı olarak kullandık. Diğer karşılaştırma işlemlerini bu while döngüsü içinde gerçekleştirdik.
  • Karşılaştırma işleminde kullanıcıdan alınan değerler ile tanımladığımız değerleri karşılaştırdık.

» Devamını Oku

c# console application rot13 şifreleme örneği

c-sharp-console

ROT 13 girilen metindeki karakterin kendinden sonra gelen 13. karakter ile eğiştirilmesi rot13esasına dayanan basit bir şifreleme yapısıdır. Kısaca programı açıklayalım;

  • Öncelikle alfabedeki harfleri barındıran bir dizi tanımlayp dolduralım
  •  Kullanıcıdan şifreleyeceğimiz metni alalım
  •  Girilen metnin karakter uzunluğu kadar yeni bir dizi tanımlayalım. Bu dizi içinde şifrelenmiş yeni metin tutulacak. Artık kullanıcının girdiği metindeki her karakteri tek tek kontorl edip yeni değerlerini bulabiliriz. Bu aşamada kullnıcının girdiği metin uzunluğu kadar döngü kurduk.
  • Metindeki karakterleri dizimiz içinde arayarak index numaralarını kontrol ettik. index numarası 13′ den küçük ise 13 ekledik, büyük ise 13 çıkarttık. Metin içinde boşluk tarzında özel karakterler olabileceğinden dıştaki kontrol yapısını oluşturduk.  Array.IndexOf(kr, metin[i]) !=-1 ifadesi karakter dizimizde yoksa aynen yeni diziye atıldı varsa yukarıda belirttiğimiz işlemler yapıldı

» Devamını Oku

c# console application sezar şifreleme örneği

c-sharp-console

Sezar şifreleme harflerin belirtilen adım kadar sonraki harfle değiştirilmesi esasına dayanan Sezar_sifresibir şifreleme örneğidir. Dizi değişkenler konusu içinde örnek olarak çözülebilecek uygun bir örnektir. Çözüm aşamasında alfabedeki harfler bir dizide tutulur. Kullanıcının girdiği metnin karakterlerini de ayrı bir dizide tutulur. Kullanıcının girdiği metnin karakterleri tek tek alfabe dizisinde kaçıncı indiste olduğu bulunur ve bu indise adım eklenerek yeni harfin indis numarası bulunur. Kullanıcının girdiği metnin tutulduğu diziye değiştirilen karakterler sırayla atılarak işlem tamamlanır. Örnek kodlama aşağıda verilmiştir. Soru ve önerileri yorum alınına yazarak programın geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

» Devamını Oku

c# console application while döngüsü örnekleri

c-sharp-console

Console uygulamalarında for döngüsünün yağun bir hakimiyeti olsada her döngü tipinin kendine göre bazı avantajları vardır. Özellikle döngü şartının döngü içinde kullanıcıdan isteden yada bazı işlemler snucunda üretildiği uygulamlarda şartın sağlanma durumuna kadar döngü kurulması gerektiğinde while dömgüsüne başvurmamız en mantıklı olacaktır. Benzer eylemleri for döngü yapısı ilede çözmek mümkün ancak mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalıştığımız continue ve break komutlarını kullanmanız gerekecektir.while döngüsüne bir kaç örnek;

» Devamını Oku

C# console virgüllü sayıyı yuvarlama

c-sharp-console

c# console uygulamalarında virgüllü (ondalık) sayıları yuvarlamak için math metodu altında çalışan round, floor, ceiling sınıfları kullanılır.

Raunt : Ondalık kısım .5 ve üzeri ise bir üst tam sayıya, .5′ den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır. Örneğin sayımız 3.14 ise yuvarlama sonrası değer 3 olacaktır. Sayımız 3.87 ise yuvarlama sonrası değer 4 olacaktır.

Floor : Virgülden sonrasına bakılmaksızın bir alt tam sayıya yuvarlar. Sayı 3.14 de olsa 3.98 de olsa yuvarlama işlemi sonrası sayı 3 olacaktır.

Ceiling : Virgülden sonrasına bakılmaksızın bir üst tam sayıya yuvarlar. Sayı 3.14 de olsa 3.98 de olsa yuvarlama işlemi sonrası sayı 4 olacaktır.

» Devamını Oku

Rastgele üretilen sayının basamak sayısı

c-sharp-console

Soru : 1ile 1000 arasında rastgele üretilen sayının kaç basamaktan oluştuğunu ekrana yazdıran c# console uygulaması.

C# console switch-case uygulaması 2

c-sharp-console

Soru : Kullanıcıdan alınan harfin sesli harf olup olmadığına karar veren c# console uygulaması.

C# consolo switch-case uygulaması – 1

bilişim diyarı

Soru : Kullanıcıdan alınacak iki sayıyı yine kullanıcının girdiği sembol ile işleme sokan ve sonucu ekranda görüntüleyen c# console uygulaması.

1 2 3 4 5