Category Archives: C# Console Uygulamaları

c# console – kullanıcı sıfır girene kadar girilen sayıların toplamı ve adedi

c-sharp-console

Programın amacı kullanıcı sıfır girene kadar girdiği sayıların toplamını ve ortalamasını bulmaktır. Sorunun çözümü while döngüsü kullanılarak yapılmıştır. Aynı örneği do – while ve for döngüsü ile yapmakta mümkün.

Program Kodları : While döngüsü ile
» Read more

c# console – atılan iki zarın kaçıncı seferde çift geldiğini bulma

c-sharp-console

Programın amacı atılan iki zarın kaçıncı seferde çift geldiğini bulmaktır. Programın çözümünde do-while döngüsü kullanılmıştır ancak diğer döngü türleri ile de çözüm üretilebilir.

  • Dıştaki döngü zarlar çift geldikten sonra programı kapatmadan yeni denemeler yapmak içindir. Döngü şartı olarak kullanıcıdan alına karakter ‘h’ olmadığı sürece yeni deneme yapılacaktır.
  • İçteki döngü şartı atılan iki zarın eşit olmaması durumudur. Böylece zarlar aynı geldiğinde döngü sonlanacaktır.
  • Zar olarak 1ile 6 arasında rastgele sayılar üretilerek kontrol edilmiştir.

» Read more

c# console – for döngüsü ile çarpım tablosu

Programın amacı ekrana 1′ lerden 10′ lara kadar çarpım tablosunu yazdırmaktır. Öncelikle 10′ kadar sayacak bir döngü kuruyoruz. Bu döngü ilk sayıyı oluşturacak. Döngü içinde yine 10′ a kadar sayacak ikinci bir döngü ile ikinci sayıyı oluşturuyoruz. İkinci döngü içinde ekrana görüntülenecek kısmı ve işlemi gerçekleştiriyoruz.

» Read more

C# console – for döngüsü ile çapraz yıldız yazdırma

c-sharp-console

Soru : for döngüsü kullanarak ekrana çapraz yıldız bastıracak c# console uygulamasını yazınız.

Bu örnekte ekrana yıldız bastırmak yerine kullanıcıdan aldığınız bir sembolü de yazdırabilirsiniz. Örneğin çözümünde iç içe iki döngü kullanıldı. Birinci döngü karakterin kaç defa ekrana bastırılacağını tespit ediyor. Yani kullaıcıdan alıan sayısal değer.

İkinci döngü ise karakterin yatayda ilerleye bilmesi için ilk döngünün geldiği değere kadar ekran boş karakter basıyor.

Ekran Görüntüsü:

console-uygulamaları

C# console ile girilen metnin karakterlerini alfabetik sıralama

c-sharp-console

Soru : Klavyeden girilen kelimenin karakterlerini a-z’ ye doğru sıralaycak c# console uygulamasını yazınız.

C# console kullanarak sayı bulma oyunu

c-sharp-console

Oyunun amacı rasgele bir sayı üreterek kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesin sağlamak. Örnekte do while döngüsü kullandık. Döngü şartı olarak kullanıcının girdiği sayının rastgele üretilen sayıya eşit olmaması durumunu yazdık. Böylece kullanıcı sayıyı bilemediği sürece döngü içinde kalacağından her girdiği değeri ürettiğimiz değerle karşılaştırabildik.

Oyun içinde kullanıcının kaçıncı denemesi olduğunu yazdırdık ve tahmin sayısını 10 tahmin ile sınırlandırdık. Dilerseniz kodlar içine uygun satırları ekleyerek kaçıncı tahminin yanına kaç tahmin hakkı kaldığınıda yazdırabilirsiniz.
» Read more

C# console – girilen sayıların toplamı

c-sharp-console

Soru : Kullanıcı sıfır girene kadar girdiği her sayıyı toplayan c# console uygulamasını yazınız.

C# console – girilen iki sayının tam bölenlerini bulma

c-sharp-console

Soru : Kullanıcının girdiği iki sayının tam bölenlerini ve sayısını ekrana yazdıran c# console uygulamasını yazınız.

C# console dizi ve sıralama örneği

c-sharp-console

Kullanıcının girdiği kelimenin harflerini alfabetik sıralayan c# console uygulamasını yazınız.

1 2 3 4