Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

C# da yazdığınız yazıyı sesli okutma ( ingiliz aksanıyla ve form kullanarak )

Bir C# form ekranı açalım ve öncelikle Project menüsünden Add Referance içerisinden Com sekmesinden Mcrosoft Speech objest Libraryi aktif hale getirelim. Form ekranımıza bir textbok ve bir button ekleyelim butonumuz içerisine :

using SpeechLib; kütüphanesini aktif hale getirelim

ve button click nesnesinin olayı içerisine aşağıdaki kodu yazalım:

SpVoice ses = new SpVoice();
ses.Speak(textBox1.Text, SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFDefault); textbox içerisine yazdığınız şeyi pc nizin ses kartından duyacaksınız güzel ama değil mi ?

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">