Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

C# console virgüllü sayıyı yuvarlama

c# console uygulamalarında virgüllü (ondalık) sayıları yuvarlamak için math metodu altında çalışan round, floor, ceiling sınıfları kullanılır.

Raunt : Ondalık kısım .5 ve üzeri ise bir üst tam sayıya, .5′ den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır. Örneğin sayımız 3.14 ise yuvarlama sonrası değer 3 olacaktır. Sayımız 3.87 ise yuvarlama sonrası değer 4 olacaktır.

Floor : Virgülden sonrasına bakılmaksızın bir alt tam sayıya yuvarlar. Sayı 3.14 de olsa 3.98 de olsa yuvarlama işlemi sonrası sayı 3 olacaktır.

Ceiling : Virgülden sonrasına bakılmaksızın bir üst tam sayıya yuvarlar. Sayı 3.14 de olsa 3.98 de olsa yuvarlama işlemi sonrası sayı 4 olacaktır.

Yazar Hakkında

Yorumlar ( 2 )

 1. Kemal
  8 Eylül 2015 at 20:22

  Mesela 1,893 sayısı nasıl 1,90 olabilir ?

  Veya bir başka örnek vermek gerekirse;

  1,764 -> 1,77 olacak.

  Yani virgünden sonra 3 hane olduğunu düşünüp, yukarıya yuvarlayıp virgülden sonra 2 hane elde etcez. Bunu nasıl yapabilirim? Biliyorsan yardımını rica ederim.

  • Bentoti
   7 Ocak 2016 at 21:21

   Sayıyı 100 ile çarp yuvarla sonra 100 e böl

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">