Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – sınav neti hesaplama örneği

Soru : Kullanıcıdan sınavdaki soru adedi doğru ve yanlış sayısı alındıktan sonra netini hesaplayıp ekrana yazan c# console uygulaması. 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.

  • Kullanıcıdan soru sayısı, doğru ve yanlış sayısı bilgileri alınır
  • Soru sayısı doğru sayısı ile yanlış sayısının toplamın küçük olamaz. Bunu bir if yapısı ile kontrol ediyoruz.
  • Doğru sayısından yanlış sayısının 4′ e bölümünü çıkartarak neti hesaplıyoruz.
  • Bulduğumuz değerleri ekrana yazdırıyoruz.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">