Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – kullanıcının girdiği değere kadar sayıların toplamı

Soru : 1′ ile kullanıcının girdiği değer arasında kalan sayıları toplayan c# console uygulamasını yazınız.

Sorunun çözümünde öncelikle kullanıcıdan bir değer almamız gerekir. Birden başlayarak kullanıcıdan aldığımız değere kadar dönecek döngü yapısını oluşturuyoruz. Buradaki amaç döngü her döndüğünde sıradaki sayıyı önceki toplamın üzerine eklemektir. Döngü içinde bulduğumuz sonucu döngü sonucunda ekrana yazdırıyoruz.

Matematikle aranız biraz iyiyse bu sorunun çözümünde döngü kullanmadan matematik formülleri yardımıyla çözüme ulaşabilirsiniz. (n * (n +1)) / 2 formülünde n değeri kullanıcının girdiği değer, yani son toplanacak sayıyı ifade eder.

Ekran Çıktısı:

sayilarin-toplami

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">