Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – kullanıcının bastığı tuş kontrolü

C# console ile uygulama geliştirirken kullanıcının bir tuşa basıp basmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. Alfabedeki tuşlar yada sayılar için özel bir metota ihtiyaç yok. Ancak ESC tuşuna basmış mı,F1 tuşuna basmış mı gibi kontroller için ConsoleKeyInfo nesnesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kullanıcı ESC tuşuna basana kadar bastığı tuşları ekrana yazdırmak için yazılmıştır.

  • ConsoleKeyInfo turunde “tus” isminde  nesne oluşturuldu.
  • Kullanıcıdan değer “Console.ReadKey” ile alındı. Console.ReadKey ile alınan değerler programa ConsoleKeyInfo değeri döndürür.

Yukarıdaki kodları çalıştırdığınızda ekrana bastığınız karakteri büyük harfle yazar. küçük harf kullanmak istiyorsanız “tus.KeyChar” kullanmalısınız. Son olarak do – while döngüsnün şartına basılan tuş Escape (ESC) olmadığı sürece anlamına gelen  tus.Key != ConsoleKey.Escape yazıldı.

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">