Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – kullanıcıdan alınan metnin karakterlerini ekranda rastgele dağıtma

Programın amacı kullanıcıdan alınan metni console ekranında rastgele satır sütunlara dağıtma. Çözüm Aşamaları;

  • Kullanıcıdan metin alındı
  • Satır sütun bilgilerini oluşturmak için bir Random nesnesi oluşturuldu
  • Girilen metnin uzunluğuna kadar döngü kuruldu
  • SetCursorPosition kullanılarak oluşturulan rastgele sayılarla cursor konumlandırması yapıldı.
  • Ekrana metin karakter karakter yazıldı

Ekran Görüntüsü:

rasgele-dagit

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">