Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – kullanıcı sıfır girene kadar girilen sayıların toplamı ve adedi

Programın amacı kullanıcı sıfır girene kadar girdiği sayıların toplamını ve ortalamasını bulmaktır. Sorunun çözümü while döngüsü kullanılarak yapılmıştır. Aynı örneği do – while ve for döngüsü ile yapmakta mümkün.

Program Kodları : While döngüsü ile

Program Kodları : Do – While döngüsü ile

Program Kodları : For Döngüsü ile

Ekran Görüntüsü:

sifir-girene-kadar-sayilarin-toplami

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">