Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

C# console ile basit hesap makinesi yapımı

Programlama derslerinde en çok yapılan örneklerden biriside hesap makinesidir. Elbette geliştirilmeye açık bir konu. Daha önce kullanıcıdan aldığımız iki değeri yine kullanıcıdan alınan sembole göre işleme sokan hesap makinesi yapmıştık. Bu örneğin farkı her işlemin sonunda kullanıcıya yeni bir işlem yapmak isteyip istemediğini soruyor ve kullaınıcı hayır demediği dürece (Burada ‘h’ harfi ile sembolize ettik) yeni değerler alıp işlem yapmaya devam edmesidir. Örneğin sonundaki şartta sadece küçük harf girildiği varsayılarak ‘h’ harfine basılıp basılmadığı kontorl edildi. Kullanıcının büyük harf girme ihtimalide göz önünde bulundurularak dönğü şartını düzenleye bilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">