Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console if yapısı kullanımı

Bilgisayar programının akışı içinda karar kontrol mekanizmaları kurmamız gereke bilir. Bir değerin başka bir değerle karşılaştırılması, yapılan bir işlemin doğru sonuçlanıp sonuçlanmadığı gibi bir çok eylemi kontrol etmek için kullanılır. Kısacası If deyimi bir program içinde akışı kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre yapılması istenilen işlemler, If-Else deyimi kullanılarak gerçekleştirilir. If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi ise şu şekildedir.

Programın akışı If deyiminin olduğu satıra geldiğinde parantezler içerisindeki KOŞUL ifadesi çalıştırılır. Bu koşul ifadesi true (Doğru) yada false (Yanlış) olmak üzere bir değer üretmektedir.

Eğer programımızın akışında sadece koşulun doğru olmasına bağlı işlem yapılması isteniyor, koşulun yanlış olduğu durumlarda işlem yapılması istenmiyorsa Else bloğu program içerisinde kullanılmaz.

Eğer If veya Else’den sonra sadece bir komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) kullanılmayabilir.

Birkaç örnekle if yapısının kullanımını pekiştirmeye çalışalım.

Örnek : Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını belirten
programı yazınız.

Örnek :  100 puan üzerinden girilen notu 5 lik not sisteme çeviren c# console uygulaması. (if else yapısı kullanılarak)

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">