Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

C# console – for döngüsü ile çapraz yıldız yazdırma

Soru : for döngüsü kullanarak ekrana çapraz yıldız bastıracak c# console uygulamasını yazınız.

Bu örnekte ekrana yıldız bastırmak yerine kullanıcıdan aldığınız bir sembolü de yazdırabilirsiniz. Örneğin çözümünde iç içe iki döngü kullanıldı. Birinci döngü karakterin kaç defa ekrana bastırılacağını tespit ediyor. Yani kullaıcıdan alıan sayısal değer.

İkinci döngü ise karakterin yatayda ilerleye bilmesi için ilk döngünün geldiği değere kadar ekran boş karakter basıyor.

Ekran Görüntüsü:

console-uygulamaları

Yazar Hakkında

Yorum ( 1 )

  1. gulsen nalabamtoglu
    26 Nisan 2018 at 21:17

    bülmle ilglili hangi meslekleri yapabilirim

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">