Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – fibonacci serisi hesaplama

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir. Fibonacci serisi 0 ve 1 sayıları ile başlar ve sırasıyla bir sonraki sayı, önceki iki sayının toplamı olacak şekilde devam eden bir seridir.

Örnek Fibonacci Serisi : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,56, …

Sorunun çözümünde for döngüsü içerisinde öncelikle birinci sayı yazdırılmaktadır.İkinci sayı birinci sayı olarak,ikinci sayı ise birinci ve ikinci sayının toplamı olacak şekilde ayarlanmaktadır. Örneğin,başlangıçta

birinciSayi=0
ikinciSayi=1

Birinci sayı yazdırıldıktan sonra for döngüsü içindeki işlem sonrası;

birinciSayi = ikinciSayi = 1
ikinciSayi = birinciSayi + ikinciSayi = 0 + 1 = 1

ikinci kez döngü işletildiğinde;

birinciSayi = ikinciSayi = 1
ikinciSayi = birinciSayi + ikinciSayi = 1 + 1 = 2

Üçüncü kez işletildiğinde;

birinciSayi = ikinciSayi = 2
ikinciSayi = birinciSayi + ikinciSayi = 1 + 2 = 3

Ekran Görüntüsü:

fibonacci

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">