Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – ekranı kullanıcının girdiği karakter ile satır satır doldurma

Programın amacı kullanıcının girdiği karakteri karakteri tek satırlarda soldan sağa çift satırlarda sağdan sola satır satır doldurmak. Sorunun kodlamasında;

  • Öncelikle kullanıcının ekranı doldurmak istediği karakter kullanıcıdan alındı
  • Dıştaki döngü uygulamanın kaç satır çalışacağını belirliyor örneğimizde Console.WindowHeight ile console ekranın yüksekliğini bularak bu değere kadar döngü kuruldu.
  • Dıştaki döngü içinde satır mod 2 ile satır numarasının çift mi tek mi olduğu tespit edildi
  • Satır numarası çift ise karakter soldan sağa tek ise sağdan sola bastırıldı.
  • Karakteri satıra yazmak için kullandığımız döngüde Console.WindowWidth ile satır genişliğinin değerine kadar döngü kuruldu.
  • Ekrana her karakter bastırmada System.Threading.Thread.Sleep(10) ile bir süre bekleme sağlandı.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">