Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – ekolayzer uygulaması

Programın amacı c# console kullanarak basit bir ekolayzer görüntüsü oluşturmaktır. Elbette şuan için ses yada müziğe duyarlı olmayacak sadece ekolayzer görüntüsüymüş gibi davranacak. Öncelikle görüntünün ekranda alacağı süreyi ayarlamak için bir for döngüsü oluşturuyoruz. Örneğimizde 100′ e kadar giden bu döngü değerini artırarak görüntünün ekranda daha uzun süre kalmasını sağlayabilirsiniz.

  • Döngü içinde satır değişkenini ekrana basılacak karakterin kaç satırda hareket edeceğini belirliyor.
  • İçteki döngünün kaça kadar döneceğine rastgele bir değer atıyoruz. Böylece dıştaki döngü her çalıştığında ekrana farklı yükseklikte karakter basıyor.
  • İçteki döngüde SetCurserPosition ile sütun değeri sabit satır değeri satır değişkenine bağlı olarak ekranda konumlandırılıyor.
  • Ekranda kaç ibre göstermek istiyorsanız içteki döngüyü o kadar tekrarlayabilirsiniz. Her döngüden önce satır değerine başlangıç değerini atamayı unutmayın

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">