Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – döngü kullanarak sayının kuvvetini hesaplama

Bir sayının kuvvet olarak belirtilen sayı kadar kendisi ile çarpılması üst alma olarak ifade edilir. Örneğin 2′ nin beşinci kuvveti 2*2*2*2*2 anlamına gelmektedir. C#’ da üst alma, karekök alma gibi işlemler için tanımlanmış metotlar vardır. Biz örneğimizde döngü yapılarını kullanarak üst alma işlemini gerçekleştireceğiz.

Öncelikle kullanıcıdan taban ve kuvvet değerlerini almamız gerekmekte. Sayısal tüde taban ve kuvvet isminde iki değişken tanımladık ve bu bilgileri kullanıcıdan console ekranında girmesini istedik.

İlk olarak while döngüsü kullanarak çözüm üretelim. Bunun için bir sayac (i) tanımlayıp başlangıç değerini sıfırladık. Sayacın görevi döngünün kuvvet değeri kadar dönmesini sağlamaktır. Döngü içinde sonuc değişkeni ile taban değişkeni çarpılarak yine sonuç değişkenine atandı. Buradaki amaç işlemin her döngü dönüşünde bir önceki işlemin sonucu ile çarpılmasını sağlamak.

While döngüsü ile yapılan işlemi for döngüsü kullanarak şu şekilde yazabilirsiniz. Aynı sonucu üretecektir.

Son olarak bulduğumuz sonucu ekrana yazdırarak programı sonlandırabiliriz.

Sonuc olarak kodları toplu halde vererek örneği bitirelim.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">