Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console – diziyi tekrarsız sayılarla doldurma

Programın amacı rastgele sayılarla bir dizi doldurulurken dizi içinde her sayıdan 1 tane olmasını sağlamaktır. Rastgele oluşturulacak sayı aralığı küçük ise aynı sayının oluşturulması muhtemeldir.

  • Öncelikle kullanacağımız diziyi ve random nesnesini tanımlıyoruz
  • Bir döngü içinde dizi elemanlarını dolduruyoruz
  • Döngü içinde bir döngü daha kurarak yeni oluşturulan sayının dizinin içinde olup olmadığını kontorl ediyoruz.
  • Eğer sayıdaha önce oluşturulmuşsa üsteki döngü değişkenini 1 eksilterek sıradaki sayının yeniden oluşturulup kontrolden tekrar geçmesini sağlıyoruz
  • Son olarak doldurulan diziyi ekrana yazdırıyoruz.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">