Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console application sezar şifreleme örneği

Sezar şifreleme harflerin belirtilen adım kadar sonraki harfle değiştirilmesi esasına dayanan Sezar_sifresibir şifreleme örneğidir. Dizi değişkenler konusu içinde örnek olarak çözülebilecek uygun bir örnektir. Çözüm aşamasında alfabedeki harfler bir dizide tutulur. Kullanıcının girdiği metnin karakterlerini de ayrı bir dizide tutulur. Kullanıcının girdiği metnin karakterleri tek tek alfabe dizisinde kaçıncı indiste olduğu bulunur ve bu indise adım eklenerek yeni harfin indis numarası bulunur. Kullanıcının girdiği metnin tutulduğu diziye değiştirilen karakterler sırayla atılarak işlem tamamlanır. Örnek kodlama aşağıda verilmiştir. Soru ve önerileri yorum alınına yazarak programın geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">