Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console application rot13 şifreleme örneği

ROT 13 girilen metindeki karakterin kendinden sonra gelen 13. karakter ile eğiştirilmesi rot13esasına dayanan basit bir şifreleme yapısıdır. Kısaca programı açıklayalım;

  • Öncelikle alfabedeki harfleri barındıran bir dizi tanımlayp dolduralım
  •  Kullanıcıdan şifreleyeceğimiz metni alalım
  •  Girilen metnin karakter uzunluğu kadar yeni bir dizi tanımlayalım. Bu dizi içinde şifrelenmiş yeni metin tutulacak. Artık kullanıcının girdiği metindeki her karakteri tek tek kontorl edip yeni değerlerini bulabiliriz. Bu aşamada kullnıcının girdiği metin uzunluğu kadar döngü kurduk.
  • Metindeki karakterleri dizimiz içinde arayarak index numaralarını kontrol ettik. index numarası 13′ den küçük ise 13 ekledik, büyük ise 13 çıkarttık. Metin içinde boşluk tarzında özel karakterler olabileceğinden dıştaki kontrol yapısını oluşturduk.  Array.IndexOf(kr, metin[i]) !=-1 ifadesi karakter dizimizde yoksa aynen yeni diziye atıldı varsa yukarıda belirttiğimiz işlemler yapıldı

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">