Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console application kullanıcı adı şifre uygulaması

Programın amacı kullanıcıdan alınan kullanıcı adı ve şifre değerlerinin program içinde tanımlanan değerlerle karşılaştırılması. Programı biraz renklendirmek için cursor konumlandırma kullanıldı. Kısaca program aşamalarından bahsedelim.

  • Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girmek için 3 deneme hakkı tanımladık. Bunun için tanımladığımız değişkeni while döngüsü şartı olarak kullandık. Diğer karşılaştırma işlemlerini bu while döngüsü içinde gerçekleştirdik.
  • Karşılaştırma işleminde kullanıcıdan alınan değerler ile tanımladığımız değerleri karşılaştırdık.

 

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">