Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console application dizi tanımlama,diziye değer atama ve sıralama

Program yazarken kullanıcıdan alınan yada program içinde üretilen verileri saklamak için değişkenler kullanılır. Küçük çapta bir program yazarken bir kaç değişken ihtiyacımızı karşılar. Ancak onlarca hatta yüzlerce değişken tanımlamamız gereken programlar yazmamız gerektiğinde değişken tanımlamak zahmetli bir iş olmaya başlar. Nerede ne kullanmıştık hatırlamak ve yönetmek zorlaşır. Bu noktada devreye dizi değişkenler girer.

Aslında bir dizi, birbiriyle ilişkili değişkenlerin oluşturduğu bir gruptan başka bir şey değildir. Diyelim ki sayi1 ve sayi2 adlı iki değişken tanımladık. Bunların adları birbirine benzemesine rağmen birbiriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Yani bir döngü içinde sayiX yazarak bu değişkenlere erişemeyiz. Halbuki dizilerde bu mümkündür. Tek boyutlu br dizi tanımlamak için;

veya

kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken dizinin boyutunun girilmiş olmasıdır. Dizi boyutunu bir sayısal değer yazabileceğiniz gibi, kullanıcıdan alınan bir değer ya da program içinde üretilen bir değişken de olabilir. Değişken tanımlamakta kullanılan tiplerle dizi değişkende tanımlayabiliriz. Ayrıca tanımlanan dizi değişkenlere başlangıç değeride verilebilir. Başlangıç değeri verilirken;

  • Dizi boyutu girilmiş ve başlangıç değeri girilecek ise dizinin her elemanına başlangıç değeri girilmeli
  • Dizi boyutu girilmemiş ise dizinizin boyutu girdiğiniz değerler kadar olur
  • Dizinin bouytu girilmiş sadece bir kısmına başlangıç değeri atanacak ise geri kalan değerler değişkenin türüne göre 0,””,” değerleri ile dizinindiğer elemanları temsil edilmeli

 

Dizi değişkenlere değer ataması değişkenlerde kullanıldığı gibidir. Değer atama işlemi;

diziadı[indis]=değer;

şeklinde kullanılır. Dahada güzeli döngü kullanarak dizileri kolay bir şekilde doldurabilir ve ekrana yazdırabiliriz. Bir kaç örnekle döngü içinde dizileri dolduralım;

Dizilerin bir diğer avantajıda sıralama işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi. Örneğin dizinin elemanlarını küçükten büyüğe sıralamak için;

yazmanız yeterli. Sıralanmış yada sıralanmamış diziyi terslemekte mümkün bunun içinde;

Her işlem sonucunda dizinin son halini ekrana yazdırıp dizinin son halini görebilirsiniz. Bir döngü yardımıyla dizi elemanlarını ekrana yazdırıp yazıyı sonlandırlım.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">