Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

c# console application dizi örnekleri

Örnek 1 : Kullanıcıdan alınan metin içindeki sesli harf sayısını bulan c# console uygulaması

Örnek 2: Kullanıcı tarafından girilen gün adının haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan c# console uygulaması

Örnek 3: Kullanıcının girdiği sayının önceden tanımlanmış ve doldurulmuş bir dizi içinde olup olmadığını döngü yardımı ile bulan c# console uygulaması.

Örnek 4: 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını rastgele sayılarla dolduran ve sayıların tekrar edilmesini önleyen c# console uygulaması

Örnek 5:Kullanıcı tarafından doldurulan dizideki en büyük ve en küçük değeri dizi fonksiyonlarını kullanmadan bulan console uygulaması

 

Yazar Hakkında

Yorumlar ( 3 )

  1. 5 Eylül 2015 at 15:38

    karakter tanımlı dizideki uzunluk belirtisine….

  2. 5 Eylül 2015 at 15:39

    herhangi bir sesli harfle uyuşması mı ilazım

  3. 9 Mayıs 2016 at 15:55

    Güzel çalışma emeğinize sağlık….

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">