Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ASP.NET ile access bağlantısı

Web sitelerinde kullanıcıdan bilgi almak alınan bilgiyi organize bir şekilde saklamak gerektiğinde kullanıcıya geri sunmak için, bununla birlikte kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine göre dinamik olarak sayfalarımızı düzenlemek için veritabanı kullanmak kaçınılmaz bir sondur. Bunların bir kısmını metin dosyaları ilede yapabiliriz ancak güvenlik, veriye erişim hızı, metin dosyalarının daha kolay bozulması ve verinin metin dosyalarında istenilen şekilde saklamaması gibi sebeplerden dolayı veritabanı kullanımı web programcılara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bu yazımızda başlığımızda da ifade ettiğimiz gibi access veritabanına bağlantı konusu üzerinde durulacaktır. Öncelikle veritabanına bağlantı ve veritabanı üzeride işlem yapacağımız nesnelere erişebilmemiz için gerekli isim uzaylarını sayfamızın üst bölümüne dahil etmemiz gerekmektedir. Access bağlantısı için kullanacağımız isim uzayları;

İsim uzaylarını sayfamıza dahil ettiğimizde connection, command ve reader gibi veritabanına bağlantı kurmak ve veritabanı üzerinde işlem yapmak için gerekli nesnelere erişebilme olanağına sahip olacağız.

Bağlantı kurmamız gereken alanda yeni bir connection nesnesi oluşturmalıyız;

Bu bağlantı nesnesine verdiğimiz ismi (örneğimizde baglan) veritabanına bağlantısını açma, bağlantıyı kapatma gibi eylemlerde kullanacağız. Ayrıca veritabanı üzerinde kayıt girme, silme, güncelleme gibi eylemlerde işlemlerin hangi bağlantı üzerinde yapılacağını da bu bağlantı ismi ile belirteceğiz. Veritabanına bağlanmak için iki paremetreye ihtiyacımız var;

Provider ifadesi bağlanacağımız veritabanının türünü belirlemek için, access 2007 ve sonrasına bağlanmak için (.accdb uzantılı veritabanları)

access 2004 ve öncesine bağlanmak için (.mdb uzantılı veritabanları)

Data Source ifadesi veritabanı dosyasının konumunu belirtmek için kullanılır. Veritabanı dosyamız sabit bir kaynak üzerinde ise (c sürücüsü altında site.accdb gibi) kullanacağımız bağlantı cümlesi aşağıdaki gibi olacaktır

Ancak sunucu üzerinde çalışırken sunucu yolunu belirlemek için (Site dosyalarımızın bulunduğu kök dizini temsil eder) Server.MapPath ifadesini kullanacağız; Bağlantı cümlemizi şu şekilde güncelledik;

Bağlantı cümlesini yazdıktan sonra veritabanı üzerinde çalışmaya başlamadan önce bağlantıyı açmamız ve sonrasında kapatmamız gerekmekte bunun içinde;

Son olarak yazdığımız kodları toparlayarak aşağıdaki görüntüye ulaşıyor. Örneğimizde veritabanına sayfa yüklendiğinde bağlanacağımızı varsaydık. Bir butona tıklandığında yada başka bir eylem gerçekleştiğinide veritabanına bağlanmamız gerekiyor ise bağlantı kodlarını o eylem içinde yazmamız gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">