Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Ağ Yapıları, Yıldız , Halka ve Doğrusal Topoloji

Ağ Yapıları

 • Yıldız (Star) Topoloji
 • Son kullanıcı bilgisayarlarını doğrudan merkezi bilgisayara bağlar.
  . ARCNET ağlar da denir, daha fazla kablo gerektirir.
  . Bir bilgisayar çalışmadığında ağ çökmez.
 • Halka (Ring/Token Ring)
  Yerel bilgisayarları bir halka etrafında bir araya getirir.
  . Token ring” ağlarda denir, daha güvenilir & daha az maliyetli.
  . Bilgisayardan biri bozulduğunda tüm ağ kullanılmaz hale gelir.
 • Doğrusal (Bus) ağ
  Yerel bilgisayarlar aynı bus/iletişim kanalını paylaşır.
  Ağa bilgisayar dahil etmek kolaydır, Daha az kablo gerektirir.
  . Ana kabloda sorun çıktığında tüm ağ kullanılamaz duruma gelir.
  . Kablonun iki ucunda sonlandırıcı (terminatör) bulunmalıdır.
  . En az güvenilir topolojidir.

Ağ Yapıları

Genişbantlı Ağ Hizmetleri ve Teknolojileri

 • Şirketlerin ihtiyaç duydukları yüksek hızda aktarım ve internet erişimini sağlayan bir çok ağ hizmetleri ve teknolojileri vardır.
 • Integrated Services Digital Network (ISDN): Çevirmeli ağ erişimi standardı; ses, veri ve görüntü servislerini entegre edebilir.
 • Digital Subscriber Line (DSL): Bakır tel üzerinden yüksek kapasitede veri aktarımı sağlayan teknolojiler serisi
 • Kablo Modem: Kablo TV hatları üzerinden yüksek kapasitede veri aktarımı sağlayan servis.

İnternet

 • Teknik olarak, interneti şu üç karaktere sahip küresel bilgi sistemi olarak tanımlayabiliriz:
 • IP üzerinden sabit adreslerle birbirlerine mantık çerçevesinde bağlanmış bilgisayarlar ve diğer  aygıtlar ağı.
 • TCP/IP veya diğer uyumlu protokolleri kullanarak iletişimi sağlayan ağ aygıtlarından oluşan ağ
 • İletişime ve ağ altyapısına yüksek seviyede hizmet sunan ağ
  İnternet hiç kimseye ait değildir.

 

İnternet Adreslendirmesi, Mimarisi ve Kontrolü

 • Domain Name System (DNS- Alan Adı Sistemi):
 • Alan adı 32-bit sayısal IP adres kimliği ile internete bağlı bilgisayarların adıdır.
 • DNS, IP adreslerini İngilizce alan adlarına çevirir.
 • DNS sunucuları her bir IP adresinin alan adlarının bulunduğu bir haritalar veritabınına sahiptir.
 • Kullanıcıların bilgisayarlar ile internete bağlanabilmek için alan adlarını belirlemeleri gerekmektedir.

İnternet: IP Adreslerindeki Kısıtlar (IPv4 ve IPv6)

 1. Internet Protocol version 4 (IPv4): 0’dan 255’e kadar olan sayıların 4’lük kümeler halinde organize edilmesiyle oluşan 32-bit sayılar dizisi; 4 milyar adrese kadar kapasitesi vardır.
 2. Internet Protocol version 6 (IPv6): 128-bit adresler, katrilyonlarca farklı adres kapasitesi vardır.

Intranet ve Extranet

 • Intranet:
  İntranet bir iş firmasında verilere erişim sağlayan dahili organizasyonel ağdır.
 • Extranet:
  Yetkili satıcı ve müşterilere dahili ağa kısıtlı erişim sağlar.

İnternet Telefonu

 • İnternet telefonu:
  Firmaların İnternet veya özel ağlar üzerinde telefon ses iletimi yapabilmeleri için İnterneti kullanabilmelerini sağlar.
 • İP üzerinden Ses (VoIP) Teknolojisi:
  Paket anahtarlama kullanarak dijital biçimde ses bilgisini iletmek için İnternet Protokolü’nden yararlanır.
 • Birleşik mesajlaşma sistemleri:
  Ses postası, e-posta ve belgeleri birleştirerek tek bir sistemden edinimlerini sağlar.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">