Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Ağ temelleri test soruları

1. Ulaşım katmanında oluşturulan bilgi bloklarına ne isim verilir.

a) Data        b) Paket           c) Segment           d) Frame

2. Kabin yada kabinetlerin içindeki ağ cihazlarını ve bilgisayarların sağlıklı bir şekilde

Çalışabilmesi için kabin içi elektrik sisteminin ve kabinlerin …………………. gerekmektedir.

a) Havalandırılması          b) Yalıtılması      c) Topraklanması               d) Boyanması

3. Patch panele kablo bağlantılarını yapmak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir

a) Sıkma Pensesi                b) Çakma Pensesi           c) Pabuçlama Aleti             d) Kablolama Aleti

4. Akıllı bina çözümlerinde kullanılan kablolama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gizli Kablolama     b)Kanallı Kablolama       c) Yapısal Kablolama            d) Hepsi

5. Bütün kabloların kabin veya kabinetler içinde toplandığı priz grupları aşağıdakilerden hangisidir?

a)Patch Cord   b)Patch Priz  c)Patch Ring  d)Patch Panel

6. Aşağıda UTP kablo renk sıralamaları verilmiştir. Hangisi T568A standardına göre sıralanmıştır.

a) TB-T-YB-M-MB-Y-KB-K               b) YB-Y-TB-M-MB-T-KB-K

c) TB-M-YB-T-MB-Y-KB-K               d)YB-TB-M-Y-MB-T-KB-K

7. Ethernet ağlarında ağdaki veri iletim yolunu hangi bilgisayarın kullanacağını belirleyen tekniğe ne denir ?

a) MAC        b)  CRC              c) BNC       d) CSMA/CD

8. Fiber optik kabloların parazit sorunu olmamasının nedeni nedir?

a)Çok iyi bir yalıtıma sahi olması

b)Veriyi yüksek hızlarda iletmesi

c)Kabloların yer altından çekilmesi

d)Fiberden elektrik değil de ışığın iletilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir ?

a) Kalem Havya                  b) Kablo Kesici Alet

c) Kablo Sıkma Pensesi    d) Kablo Test Cihazı

10. Aşağıdakilerden hangisi ağ veri iletişimi için söylenemez?

a) Gönderici ve alıcının birer adresi vardır

b) Veri yönlendiriciler ile yönlendirilerek hedefine ulaştırılır

c) Ufak veri kayıplarında veri tekrarlanır

d) Farklı bağlantı türüne sahip ağlar doğrudan bağlanabilir

11. Aşağıdakilerden hangisi veri iletişimin temel bileşenlerinden değildir?

a) İletim hattı  b) Server  c) Gönderici   d) Alıcı

12. İnternet Explorer web sayfalarını görüntülemek için  hangi protokolü kullanır?

a) FTP                         b) ICMP          c) HTTP                      d) Hiçbiri

13. ICMP, TCP/IP nin hangi katmanında çalışmaktadır?

a) uygulama      c) ulaşım          c) yönlendirme   d) fiziksel

14. Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanarak dosya aktarımını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) FTP             b) SNMP         c) SMTP          d) UDP

15. Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) ICMP          b) SNMP         c) SMTP          d) TELNET

16. Veri paketlerini alıcıya uygun yoldan ve hatasız olarak ulaştırmakla görevli protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) TCP                        b) IP               c) UDP            d) FTP

17. Ağın numarası ve bilgisayarların özel numarası neyi oluşturur?

a) MAC adresi   b) Routing        c) Protokol       d) IP

18. Elektronik posta iletimini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) ICMP          b) SNMP         c) SMTP          d) TELNET

19. Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır. Bu protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) FTP             b) SNMP         c) SMTP          d) UDP

20. SMTP TCP/IP nin hangi katmanında çalışmaktadır?

a) uygulama      b) ulaşım          c) yönlendirme d) fiziksel

21. Aşağıdakilerden hangisi TCP/ IP ‘nin fiziksel katmanına daha yakın bir protokoldür?

a) TCP                        b) IP               c) UDP            d) FTP

22. Port numarası ve IP adresinin oluşturduğu numaraya verilen isim hangisidir?

a) Ağ numarası           b) Mac numarası          c) Soket numarası         d) TELNET numarsı

23. IP,  TCP/IP nin hangi katmanında çalışmaktadır?

a) uygulama      b) ulaşım          c) yönlendirme d) fiziksel

24. TCP,  TCP/IP nin hangi katmanında çalışmaktadır?

a) uygulama      b) ulaşım          c) yönlendirme d) fiziksel

25. TELNET TCP/IP nin hangi katmanında çalışmaktadır?

a) uygulama      b) ulaşım          c) yönlendirme d) fiziksel

Yazar Hakkında

Yorumlar ( 6 )

 1. ahmet vali
  7 Kasım 2016 at 13:03

  Cevaplar olmadan ne anlamı var ki???

 2. ahmet
  6 Aralık 2016 at 16:18

  cevaplar yoksa kaldırın lütfen

  • 7 Aralık 2016 at 13:14

   Başlığa dikkat ederseniz sadece test soruları ifadesi var. Cevaplayamadığınız soruları yorum alanında belirtirseniz memnuniyetle cevaplarız.

 3. ahmet
  22 Aralık 2016 at 22:07

  bütün soruların cevaplarını verırmısınız

 4. Selda
  9 Haziran 2018 at 22:52

  18,19,14,15 soruların cevaplarını alabilirmiyim

 5. Selda
  9 Haziran 2018 at 23:04

  18,19 soru cevapları

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">