Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Ağ temelleri soruları

  1. Ulaşım katmanında çalışan protokollerin görevlerini açıklayınız. (10 Puan)
  2. TCP/IP’ nin son iki katmanının görevlerini açıklayınız. (10 Puan)
  3. SMTP, TELNET,FTP protokollerini açıklayınız. (10 Puan)
  4. TCP/IP protokolünün özelliklerinden 5 tanesini yazın. (10 Puan)
  5. Adres sınıflarını ve değer aralıklarını yazınız. (10 Puan)
  6. IP adresini oluşturan bölümleri örnekle gösteriniz ve açıklayınız.(IP: 18.12.200.100) (10 Puan)
  7. 95.94.167.200 IP adresinin ağ tanımlayıcısını bulmak için gerekli işlemi yapın. (10 Puan)
  8. ARP ve NAT kavramlarını açıklayınız. (10 Puan)
  9. 192.168.10.0 ağı 5 adet alt ağa bölünmek istenmektedir. Gerekli işlemleri yaparak IP aralıklarını ve oluşan yeni alt ağ maskesini hesaplayınız. (20 Puan)

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">