Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ActionScript 3 ile Seçili Nesneyi Öne Getirme Uygulaması

Sahneye kaç şekil eklediğiniz önemli değil. Eklediğiniz tüm şekilleri film klibine dönüştürmeyi unutmayın. Örnek adı vermeniz bu uygulamada şart değil.

ActionScript 3.0 kodu:

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">