Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

3 basamaklı sayıyı okuyan c# console uygulaması

Soru : Kullanıcıdan alınan üç basamaklı sayıyının okunuşunu yazdıran c# console uygulamasını yazın.

Çözüm : Öncelikle kullanıcıdan alınan sayının 3 basamaklı olup olmadığına karar verdik.

Daha sonra matematiksel işlemleri kullanarak sayının birler, onlar ve yüzler basamağını ayrı ayrı değişkenlere aldık.

switch – case yapısı içinde her basamağın okunuşunu ayrı ayrı yazdırdık.
Not: Bu sorunun çözümünde daha esnek çözümler uygulanabilir. sorunun amacı if yapısı ile switch-case yapısının iç içe kullanılması.

Yazar Hakkında

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">